Kosten lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt ca. € 400,— en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Van dit bedrag wordt ca. € 45,– afgedragen aan het hoofdkantoor in Oak Brook, Amerika, voor o.a. haar wereldwijde activiteiten als N.G.O. (niet-gouvernementele organisatie) en ca. € 45,— aan de landelijke- en regionale Lionsorganisatie voor de coördinatie van activiteiten.
Het resterende bedrag van ca. € 310,— wordt o.a. gebruikt voor de nieuwjaarsbijeenkomst, het feest ter gelegenheid van de presidentswissel en/of de afsluiting van het seizoen en de koffie tijdens de clubavonden. Meestal ook ter dekking van de kosten van de zomeravondbijeenkomst, waar de leden elkaar met partners tijdens het zomerreces kunnen ontmoeten.