Veel gestelde vragen

 

Serviceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?
In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?
Lionsclubs in Nederland organiseren op twee vaste avonden per maand een bijeenkomst.  Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening.

Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?
Nee, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom.

Wat betekent het clublidmaatschap financieel?
De leden van een Lionsclub betalen contributie, de hoogte daarvan verschilt per club. Verder zijn er extra kosten voor de maaltijden op clubavonden en voor bijzondere bijeenkomsten.

Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?
Nee, wel wordt praktische inzet verwacht bij het organiseren van fondswerving.

Kunnen mannen en vrouwen lid worden van dezelfde Lionsclub?
Ja, er zijn drie soorten Lionsclubs: gemengde, vrouwen- en mannenclubs. De Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart is een mannenclub.

Is het Lions lidmaatschap gebonden aan iemands woon- of werkplaats?
Lions zoeken in het eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied.

Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?
Het lidmaatschap van een Lionsclub is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapbanden te onderhouden en deelname aan de activiteiten te bevorderen.

Moet je als Lion toespraken kunnen houden?
Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen.

Moet je werk hebben om lid te kunnen zijn en blijven?
Nee, de meeste Lions blijven ook na hun loopbaan gewoon lid.

Is er een grens aan het aantal Lions per club?
Dat beslist elke club voor zich. Het aantal leden per club schommelt tussen de 20 en 40.

Voor hoe lang geldt het lidmaatschap?
In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen.

Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?
De wensen voor wat betreft de minimale én de maximale leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

Bestaan Lionsclubs voornamelijk uit grijze leden?
Nee, Lionsclubs zoeken nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten.

Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur?
Nee.

Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht?
Nee, maar veel leden zien het als een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geven ze aan dat ze lid zijn van een organisatie die als motto heeft: ‘We serve’.

Hoe is in het algemeen de gang van zaken bij het aannemen van nieuwe leden?
De ledencommissie van de club bekijkt of het kandidaat-lid in het clubprofiel past. Zo ja, dan wordt de naam met enige informatie aan andere clubleden voorgelegd. Volgende stappen zijn een gesprek met de kandidaat en kennismaking met de club.

Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?
Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft vaak een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden.

Wat zijn Leoclubs?
De Leoclubs in Nederland zijn ook onderdeel van Lions Clubs International. Ze zijn verenigd in de Vereniging Leoclubs Nederland. Elke Leoclub moet worden gesponsord door één of meer Lionsclubs. Leoclubs zijn een groep studerende en werkende jonge mensen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komen om activiteiten te organiseren waarmee goede doelen worden gesteund. LEO staat voor: Leadership, Experience en Opportunity.