Welkom

Welkom op de website van de Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart.

Lions

Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Het ontstaan van Lionsclubs

Eind 1900 ontstonden in de Verenigde Staten serviceclubs. Dit waren initiatieven van mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Vaak waren dat ‘businessman’s circle’s’. De Amerikaan Melvin Jones (foto) kwam als lid van zo’n ‘circle’ tot het inzicht dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van een betere samenleving. Hierop bundelde hij in 1917 te Dallas (Texas) een groot aantal ‘circle’s’ tot de Association of Lions Clubs.

Nadat ook in Canada Lionsclubs waren opgericht, werd de oorspronkelijke naam gewijzigd in The International Association of Lions Clubs, nu kortweg Lions International.

Na de eerste wereldoorlog ontstonden ook Lionsclubs buiten het Amerikaanse continent. Wereldwijd zijn er nu meer dan 45.000 clubs in 192 landen. Met ruim 1,3 miljoen leden zijn de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Vanaf de tachtiger jaren worden vrouwen ook lid van Lionsclubs.

Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht; Den Haag en Rotterdam volgden. Tegenwoordig tellen we in Nederland circa 400 Lionsclubs met 11.500 leden. Elk jaar komen er nieuwe Lionsclubs bij.

‘We serve’

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘we serve’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen.
Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp.

Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.

Elke Lionsclub een eigen stijl

Elke Lionsclub is autonoom in haar keuze hoe zij vorm en inhoud wil geven aan de Lions doelstellingen. De kracht van een Lionsclub is vooral, dat de synergie van gebundelde vaardigheden en inzet van de leden altijd groter zal zijn dan de mogelijkheid van de individuele leden. Samen geeft men inhoud aan het internationale Lionsmotto ‘We Serve’.

Over Lions

Nieuwe activiteit

Deze activiteit is bedoeld om de jaarlijkse vaardag met bejaarden, in het verleden georganiseerd door leden van het Rode Kruis Haarlemmermeer, te behouden.

Activiteiten

 

PDF Persbericht cheque uitreiking Kabouterhuis 2019

 

De opbrengst van MeerSpinning 2018 voor Hoofddorp aan Zee 2019.

 

PDF Kaas voor de voedselbank, 2018

 

 

– Bezoek GEPO

– Organisatie MEERbewegen / Lions MEERkamp
– Presentatie over het Shell project in het Mauritshuis
– Pool avond
– Nieuwjaarsreceptie in “De Serre”
– Presentatie over het “House of Sports”
– Presentatie over het Haarlemmermeer museum
– Presentatie over het gedachtegoed van Wubbo Okkels
– Amaryllissen inpakken t.b.v. het goede doel

– Presentatie over civiele onderwater technieken
– Presentatie over de app. “MyOrder”
– Avond met als eindresultaat: het doen van het “inburgerings” examen
– Bezoek aan de bloemenveiling in Aalsmeer

– Thema avond over “de vluchteling komt”
– Nieuwjaarsreceptie in Kasteel Keukenhof
– Informatie over ondernemen in Afrika
– Dart competitie
– Bezoek Watermolen van Aalsmeer
– Steunpalen plaatsen bij fruitbomen in het Smulbos
– Wijn proeven t.b.v. de nieuwe wijnverkoop actie
– Handen uit de mouwen in het Smulbos
– Bezoek aan het nieuwe Crematorium
– Marieke de Vries, NOS correspondent voor China e.o. vertelt over haar werk
– Bruin Café i.c.m. met naar keuze karten of bowlen bij Partycentrum Silverstone
– David Schoemaker vertelt over de achtergronden van WO 1, dit jaar 100 jaar geleden
– Bezoek aan Princen Brouwerijen
– Bezoek aan brandweer & medische dienst Luchthaven Schiphol
– Spreker van ‘Movies that matter’, onderdeel van Amnesty International
– Laatste bomen planten in Lions Smulbos
– Workshop Transactionele Analyse
– Spreker van de Amsterdamse Zedenpolitie
– Bezoek aan Nationaal Trainingscentrum Burger Luchtvaart
– Nieuwjaarsreceptie
– Lions MeerBewegen, waarin Lions Meerkamp 2017. Opbrengst voor St. Leergeld
– Lions MeerBewegen, waarin Lions Meerkamp 2016. Opbrengst voor St. Leergeld
– Lions Meerkamp 2015. Opbrengst voor St. Leergeld
– Lions Meerkamp 2014. Opbrengst voor St. Leergeld
– Lions Meerkamp 2013. Opbrengst voor St. Leergeld
– Presidentswissel

Contact gegevens

Secretariaat Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart.
p/a Bredholm 3
2133 JL Hoofddorp

E-mail adres: ringvaart@lions.nl
Inschrijving KvK: 41224159
Bankrekening.: NL56 RABO 0155540564