Lions leden

Woensdagavond 23 maart 2022 is Ton Blommestijn geïnstalleerd als Lionslid. Zijn sponsor is Jaap Schouten en de versierselen bij de installatie werden opgespeld door Ellen Bouwmeester, 1e vicedistrictsgouverneur.

Nog niet op de foto’s hieronder:

Pascal Berbee

Ton Blommestijn