Doel en missie

“De Lions, een groep gemotiveerde personen, ondersteunen regionaal en zonder eigenbelang projecten of personen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning is gebaseerd op het vliegwielprincipe waardoor met onze inbreng een beter resultaat behaald wordt.”

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International (artikel 7 statuten Vereniging MD 110)

  1. het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  2. het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  3. een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  4. de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
  5. een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  6. het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiƫle voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Onder het motto: “Wij Dienen” (We Serve)