Fondswerving in het verleden.

Oktober 2021.

Ook dit jaar worden de Sinterklaaspakketten voor de kinderen van voedselbankouders weer ingepakt door Ineke en Marianne.

PAARDENBAK VERNIEUWEN

Zaterdagmorgen 15 november 2014, een 8-tal stoere Lionsarriveren om 8.15 uur (!!) bij de zorginstelling ‘Quinta Essentia’ bij Zwaanshoek. Het regent net niet, maar de lucht is zwaar van vochtigheid en dat blijft de hele dag zo. Een ieder van ons is bepakt met oude jas, werkhandschoenen, pet en natuurlijk laarzen. De koffie met warme appeltaart staat klaar en door de ramen zien we de baggerige paardenbak met een zeer oud hekwerk er omheen. Daar gaan we wat aan doen!
Eerst slopen natuurlijk die handel, op zich al een klus, waarbij vooral Marco zich verdienstelijk maakte door met een vernuftig pompapparaat de oude palen, die nog stevig vast in de grond zaten, op te krikken. Jan diende hierbij als tegenwicht. Intussen was de ‘boorploeg’ te weten Bauke en Piet gestart met de gemotoriseerde palenboor om gaten te boren voor de gigantische amerikaans-eiken nieuwe palen.

Een fiks karwei was het vervolgens om de nieuwe palen goed “in-het-lood” op z’n plaats te krijgen, een klus die door Frans, Paul en ondergetekende werd geklaard. Werkelijk als een sterk paard en met grote stappen zorgde Pascal dat de zware palen op tijd werden aangevoerd. Intussen werden ook de horizontale brede planken aangevoerd en onder deskundige leiding van de beide mannen van Quinta Essentia, Warja en Paul, waterpas tegen de nieuwe palen geschroefd.Toen de duisternis inviel was de paardenbak van 33 x 18 meter vrijwel rondom dicht en konden de 3 paarden hun vertrouwde ruimte weer betreden. De dagen erna hebben Warja en Paul het karwei op finesses afgemaakt. Rond een uur of één genoot ons 8-tal van een welkome ’time out’ in de vorm van een aangeklede erwtensoep maaltijd, bereid door Nanda en Joke, ook dames van Quinta Essentia.
Moe, maar voldaan keerde ieder van ons huiswaarts.

SINTERKLAASDOOS VOEDSELBANK

Een verslag van Vera Roodzant.

Voor de voedselbank hebben drie vrouwen zich opgegeven om de voedselbank in Hoofddorp hun hulp aan te bieden voor de sinterklaascadeautjes voor de kinderen. Op donderdag 13 november 2014 kwamen Ineke, Vera en Marianne zich melden bij de voedselbank. Ze gingen inventariseren of er genoeg cadeaus waren ingezameld door de voedselbank en of het genoeg was om alle zakken te vullen. Op de zolder gingen de vrouwen gelijk aan de slag. Na het vullen van de tassen voor de kinderen tussen de 0 – 13 bleek dat er geen leuke cadeaus waren voor de kinderen tussen de 14 – 17 jaar. Na een brainstormsessie, om op te schrijven wat leuk is voor de jongeren, gingen Vera en Ineke de winkels in om de tassen te kunnen vullen.

De week erna kwamen de drie vrouwen weer bij elkaar bij de voedselbank om te vragen of er meer kinderen waren bijgekomen en om de laatste dingen te bespreken voordat de pakketten afgeleverd moesten worden. Het bleek dat er een paar kinderen bij waren gekomen, dus Ineke, Vera en Marianne gingen gelijk weer naar zolder om de laatste tassen te vullen. Gelukkig was er nog genoeg speelgoed voor de bijgekomen kinderen. De tassen waren allemaal eerlijk verdeeld met bijvoorbeeld een leuk spel en speelgoed. Ineke en Vera hebben thuis de laatste tassen gevuld voor de jongeren van 14 – 17 jaar. Ruim op tijd zijn later nog de laatste tassen afgeleverd bij de voedselbank, zodat de volgende dag de medewerkers deze konden gaan uitdelen. Door goede samenwerking en snelle afhandeling zijn alle tassen goed gevuld met leuke cadeautjes voor elke leeftijd.

In november 2014 zijn er 150 Sinterklaaspakketten verzorgd voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Deze actie werd mogelijk dankzij de opbrengst van een vorige wijnactie.

Sinterklaasdoos vullen bij voedselbankKLUSSEN IN JEUGDLAND NIEUW_VENNEP

Een aantal van ons zal de datum van 16 maart 2013 niet snel vergeten; die dag toog een aantal clubleden gewapend met gereedschappen en andere zaken naar het in Nieuw-Vennep gelegen Jeugdland. Doel: klussen in het kader van NL Doet.
Helaas voorspelden de weersverwachtingen niet veel goeds en op het moment dat schrijver dezes naar een manier zocht om de afgesloten busbaan te trotseren, vielen de eerste druppels al… Eenmaal aangekomen trof ik al een tweetal dakhazen (Bauke en Wim) die druk doende waren om de nok met behulp van schuimrubber profielen beter bestand te maken tegen inregenen.
Verderop werd druk gewerkt aan de restauratie van een waterbaan, terwijl Paul en Fred zich ontfermden over het verdelen van (naar ons gevoel) duizenden planten en bomen. Persoonlijk had ik rekening gehouden met het betere houtwerk en verzuimd om een paar laarzen mee te nemen. Ik heb het geweten…
Na een goed verzorgde lunch hervatte het Lions-gezelschap haar activiteiten om na afloop te mogen concluderen dat er die dag heel veel werk is verzet. Uiteindelijk bleek het weer ook mee te vallen en hebben wij een leuke dag met elkaar doorgebracht!BOS- EN PARKONDERHOUD.

Bomen rooien en hout hakken.

3 februari 2009 om de klok van 09.00 uur stond een behoorlijk pittig Lions gezelschap op de parkeerplaats van de Serviceflat “Huis te Bennebroek” om onder leiding van Peter de Jong van Landschap Noord Holland als dollen aan de gang te gaan met lichamelijk zware activiteiten als hakhoutbeheer, afruimen zaaghout en het opbouwen van takkenrillen. Toegegeven, het miezerde bijna de hele dag, maar het weerhield ons er niet van om de handen uit de mouwen te steken. ’s Middags om half drie vond de boswachter het mooi, nadat we ettelijke hectaren bosgrond minutieus hadden gekuist. Soms met gevaar voor eigen leven, terwijl slechts bij hoge uitzondering een zeldzame boom het veld had moeten ruimen terwijl dit niet de bedoeling was.

Aan het eind van de rit ging het gezelschap mannetje aan mannetje nogmaals door het bewerkte perceel voor een laatste controle op mogelijk achtergebleven takjes (vinden sneeuwklokjes niet fijn, zo begrepen wij). Bij deze activiteit was het vooral ‘ons Martin’ die zich wel heel minutieus van zijn taak wist te kwijten. Een van de hoogtepunten van de dag vormde de door Ralph en Gerard D. verzorgde lunch. Rijkelijk en smakelijk zijn hier de kernwoorden! Met grote dank aan beide heren en Ralph in het bijzonder wiens onderneming voor betaling van de bijbehorende rekening bleek te hebben gezorgd!
Al met al was het een werkzame dag die wat deze ploeg betreft zeker mag worden herhaald, zelfs al moest een enkele leeuw hiervoor zelfs een dagje snipperen of onbetaald verlof nemen.

 


KOEK EN ZOOPIE

De afgelopen vorstperiode heeft de creativiteit van een aantal clubleden behoorlijk ‘getriggerd’ en bovendien gezorgd voor een extra impuls voor de kas van de Fondbestemmingscommissie.

Vrijdag 9 januari 2009 bedacht Gerard Dogger dat de stek van ‘ons Rob’ wel eens dé gouden plek voor een Koek en Zoopie verkooppunt zou kunnen zijn. Gelukkig dacht gastheer Rob er ook zo over en in een paar uur tijd werden de nodige acties genomen om een dag later daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Zo moest bijvoorbeeld een ventvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.

Tja, zie vrijdagmiddag om 15.00 uur maar eens iemand van vlees en bloed aan de telefoon te krijgen. Niet dus! Een opgenomen stem liet het ‘ondernemersduo’ weten dat zij maandagochtend vanaf 09.00 uur welkom zouden zijn…
Hoe dan ook, dankzij intensieve samenwerking met Restaurant Kaagzicht kon jongstleden zaterdag daadwerkelijk een start worden gemaakt met de verkoop van Koek & Zoopie.
Het zou uiteindelijk een prachtige dag worden, aan het eind waarvan duidelijk werd dat met winst zou worden afgesloten. Een batig saldo (inclusief donatie van een gewaardeerd clublid) mocht worden genoteerd van 915 euro!